>
web page maker screenshot
Een uitstap met een  MPI instituut uit Oost-Vlaanderen in SEALIFE.
Zij hebben hier allemaal weer intens van genoten.
Wie is vzw NOHMK?


Doelstelling?Deze jongeren worden over het algemeen geplaatst in
MPI (Medisch Pedagogische Instituten) die in België
spijtig genoeg meestal eivol zitten. Maar er is hoop!
De betere jongeren uit het BLO
(buitengewoon Lager Onderwijs) HANDICAP type 1-8
behoren ook tot onze doelgroep.

Zoals je kan merken, hebt je vaak niet altijd een eigen aardse keuze in deze wereld en daarom, wensen wij het lot een handje toesteken onder het thema:
"Een betere leefwereld"
zowel voor kind als ouder kan het een opsteker zijn.
Bedenk dat een gezin met een gehandicapt kind in feite ook een gehandicapt gezin is.

Met uw kleine bijdrage helpt u dus zowel kind als ouder, dus ook hen die de dagdagelijkse zorg op zich nemen.


Zit er tegelijkertijd niet iets universeels in het verlangen naar een gezond kind? Het eerste wat de ouders doen na de geboorte van een kind is kijken of alles er op of aan zit.

“Het verlangen naar een gezond kind is dan ook meer dan menselijk".

Het zou slecht zijn wanneer we dat verlangen niet hadden. Maar dat zegt nog niet zo veel. Daaruit volgt niet de conclusie dat wanneer het verlangen naar een gezond kind gefrustreerd wordt, we vervolgens alles op alles moeten zetten om die frustratie ongedaan te maken.

Het meest belangrijke element in dit ganse gebeuren, is het leren aanvaarden van de situatie waar we in terecht gekomen zijn. Iets dat niet van vandaag op morgen gebeurt.
Afhankelijk van mens tot mens gaat het soms een over een lang aanvaardingsproces.  >>>>>>                 

ADMINISTRATIE
HELPERAnders valide jongeren naar
"een betere leefwereld"

Onze doelgroep zijn, de "Anders valide kids" die
geboren zijn met een geestelijk/motorische gebrek of eventueel in later stadium.
Tot de leeftijd van 21 jaar.
Onze hulp is gericht naar de Belgische MPI's doelgroep.
Er is geen onderscheid tussen een aangeboren
of een ongevals handicap.

CONTACTEER ZIEKTE VERZEKERING INSTELLINGEN (linken)
Wij zijn een hulp-organisatie opgericht in 1998 en bestaan dus nu 20 jaar. We werken meestal met vrijwilligers. Onze werkingkost ligt daardoor laag.
We staan bekend onder de naam "vzw NOHMK" wat staat voor de afkorting van:

  NATIONALE ORGANISATIE
VOOR
HULP a/h MINDERVALIDE KIND.


     
De vereniging N.O.H.M.K zonder winstoogmerk heeft tot doel zich in te zetten voor het mindervalide kind. In het algemeen wordt er op medisch vlak goed gezorgd voor deze doelgroep, maar bepaalde aspecten van hun leven moeten hoognodig worden bijgelicht. Subsidies voor deze kinderen schieten immers op diverse vlakken tekort. Ook de onmisbare MPI (Medisch Pedagogische Instituten zitten nog steeds met ellenlange wachtlijsten.
Het is voor ouders vaak onmogelijk, om de tijd te vinden om hun kind de nodige proffesionele verzorging te geven in combinatie met de dagdagelijkse activiteiten.
Sommige van deze kinderen kunnen een huisgezin dan ook zwaar onder druk zetten.
De verzorging daarvoor gebeurt in deze gevallen daarom best in Medisch Pedagogische Instelligen (MPI) die daarvoor ervaren en vakkundig verplegend personeel in dienst hebben.


Update 8-01-2018
BONUSNR
GEWONNEN ?
Copyright © NOHMK 2018   Web & layout concept JJJ.W   voor vzw NOHMK - All Rights Reserved


LEES DE MEEST  RECENTE  ITEMS

Recente gebeurtenissen
weetjes, aanpassingen
toelagen, of belangrijke
wijzigingen in de wereld
van de anders validen
boven
SAMEN
STERK
RECORD BANK: Reknr   BE78 6528 5533 6786

Social Security
ONLINE DIENSTEN
Ga na wat de Directie-generaal
Personen met een handicap
voor jou kan doen en
raadpleeg je dossier.

Mijn kind heeft een handicap?


Lees:
Code tegen
misbruik van
gehandicaptenkaart
© vzw NOHMK
sponsoring
WEBMASTERS,
U KAN OOK HELPEN, PLAATS
ONZE LINK OP UW SITE(s)
waarvoor dank
AANVAARDING