"> nohmk - nationale organisatie voor hulp a/h mindervalide kind
web page maker screenshot
Een uitstap met een groep van een MPI instituut uit Oost-Vlaanderen bij SEALIFE.
Zij hebben hier allemaal weer intens van genoten.
Wie is vzw NOHMK?


Doelstelling?Deze jongeren worden over het algemeen geplaatst in
MPI (Medisch Pedagogische Instituten) die in BelgiŽ
spijtig genoeg meestal eivol zitten. Ook de betere jongeren uit de BLO
(buitengewoon Lager Onderwijs) scholen type 1-5 behoren tot onze doelgroep.

Om dit te begrijpen hoef je enkel hun oogjes te zien fonkelen, als je ze zo ziet genieten, dan pas snap je waar je mee bezig bent.

Historiek:    

Om hun levenskwaliteit  op te waarderen maar vooral als ouders van een gehandicapt meisje, dat lijdt aan het "Syndrome van Rett"  besloten wij in 1998 samen met enkele mensen om daar iets aan te doen. Om dit te begrijpen hoef je enkel hun oogjes te zien fonkelen, als je ze zo ziet genieten, dan pas snap je waar je mee bezig bent.

Rett-syndrome genaamd naar dokter Rett die de afwijking ontdekte. Het syndroom is begin der jaren zestig ondekt door de Oostenrijkse arts Andreas Rett. Pas in 1983 werd de ziekte wereldwijd bekend toen de Zweedse dokter Brengt Hagberg erover publiceerde. Hagberg besloot toen het syndroom de naam van zijn collega te geven: het Rett-syndroom.
In het kort, het syndroom bestaat uit een aantal neurologische stoornissen en wordt gekenmerkt door het niet-optreden van een bepaalde normale ontwikkelingsfase, wat waarschijnlijk weer wordt veroorzaakt door een niet goed functionerend gen, hoofdzakelijk meisjes gebonden.
De diagnose wordt in eerste instantie gesteld op basis van dit kenmerkende ontwikkelingsverloop, maar wordt bevestigd door genetisch onderzoek.
Niet bij iedere patiŽnt wordt een stoornis in het betreffende gen gevonden, maar wel bij ongeveer 75% a 80%.

Zoals je kan merken, hebt je vaak niet altijd een eigen aardse keuze in deze wereld en daarom, wensen wij het lot een handje toesteken onder het thema "Een betere leefwereld" zowel voor kind als ouder kan het een opsteker zijn.


Zit er tegelijkertijd ook niet iets universeels in het verlangen naar een gezond kind? Het eerste wat de ouders doen na de geboorte van een kind is kijken of alles er op of aan zit.
ďHet verlangen naar een gezond kind is heel menselijk".
Het zou slecht zijn wanneer we dat verlangen niet hadden. Maar dat zegt nog niet zo veel. Daaruit volgt niet de conclusie dat wanneer het verlangen naar een gezond kind gefrustreerd wordt, we vervolgens alles op alles moeten zetten om die frustratie ongedaan te maken.

Het meest belangrijke element in dit ganse gebeuren, is het leren aanvaarden van de situatie waar we in terecht gekomen zijn. Iets dat niet van vandaag op morgen gebeurt.
Afhankelijk van mens tot mens is het soms een lang proces.  >>>>>>                 

Administratie Hulp
Pers Archief
 Wij bieden hulp aan gehandicapte jongeren:

Onze doelgroep zijn, de "Anders valide kids" die
geboren zijn met een geestelijk/motorische gebrek of eventueel in later stadium.
Tot de leeftijd van 21 jaar.
Onze hulp is gericht op de Belgische MPI's
Er is geen onderscheid tussen een aangeboren
of een ongevals handicap.

CONTACTEER ZIEKTE VERZEKERING INSTELLINGEN (linken)
Wij zijn een hulp-organisatie opgericht in 1998 en bestaan dus nu 20 jaar. We werken meestal met vrijwilligers. Onze werkingkost ligt daardoor laag. We staan bekend onder de naam "vzw NOHMK" wat staat voor de afkorting van:

  NATIONALE ORGANISATIE VOOR HULP a/h MINDERVALIDE KIND.


     
De vereniging N.O.H.M.K zonder winstoogmerk heeft tot doel zich in te zetten voor het mindervalide kind. In het algemeen wordt er op medisch vlak goed gezorgd voor deze doelgroep, maar bepaalde aspecten van hun leven moeten hoognodig worden bijgelicht. Subsidies voor deze kinderen schieten immers op diverse vlakken tekort. Ook de onmisbare MPI (Medisch Pedagogische Instituten zitten nog steeds met ellenlange wachtlijsten.
Het is voor ouders vaak onmogelijk, om de tijd te vinden om hun kind de nodige proffesionele verzorging te geven in combinatie met de dagdagelijkse activiteiten.
Sommige van deze kinderen kunnen een huisgezin dan ook zwaar onder druk zetten.
De verzorging daarvoor gebeurt in deze gevallen daarom best in Medisch Pedagogische Instelligen (MPI) die daarvoor ervaren en vakkundig verplegend personeel in dienst hebben.


Update 8-01-2018
BONUSNR
GEWONNEN ?
Lees:
Code tegen
fraude
gehandicaptenkaart


Copyright © NOHMK 2018   Web & layout concept JJJ.W   voor vzw NOHMK - All Rights Reserved


NIEUWS FLASH VOOR
MINDERVALIDEN


LEES MEEST  RECENTE  ITEMS


CONTACT
Vlaams gewest MPI's
Recente gebeurtenissen
weetjes, aanpassingen
toelagen, of belangrijke
wijzigingen in de wereld
van de anders validen
SAMEN
STERK
RECORD BANK: Reknr   BE78 6528 5533 6786
FOD Sociale Zekerheid  Directie-generaal Personen met een handicap
Wat is een handicap?