>
Beste mensen,

Bij deze wensen wij u te melden, dat de taak die we gedurende 20 jaren naar best vermogen en met toewijding hebben trachten te vervullen, hier eindigt.

Tevens wensen we de mensen die mee onze projecten ondersteunden, door gift of door aankoop van een van onze productaanbiedingen hiervoor dan ook van harte bedanken.

Deze dank komt uiteraart ook in naam van alle kinderen. Jullie bezorgden velen onder hen een overgetelijke tijd. 
Ook onze dank aan alle mensen die dit mogelijk maakten.

Dit vertaalde zich in ondermeer in ;
    
               -    gesponsorde therapîe hulp,
              
                        -    aangepast of therapeutisch speelgoed
              
                                -    pretpark bezoeken
              
                                        -    paarden therapie enz.MET BIJZONDERE DANK AAN IEDEREEN
DIE HIERAAN MEEWERKTE
31 maart 2018
Voor eventuele klachten of misbruiken kan u steeds terecht op onderstaande email :

vzw@nohmk.be  
Attentie !   Gelieve aandacht te nemen voor alle mensen, groeperingen, verkopers en dergelijke
die onze naam zouden willen of kunnen misbruiken voor eigen profit.
U kan ons hierover nog steeds berichten, tot eind augustus 2018