>

Info update 20-02-2018

 
Belangrijke vereenvoudiging parkeerkaarten voor mensen met een handicap vanaf 1 oktober 2005

03.10.2005 Parkeerkaart gehandicapten levenslang geldig, lazen we in De Standaard.

Personen met een blijvende handicap moeten hun parkeerkaart niet langer om de tien jaar vernieuwen. Parkeerkaarten die vanaf 1 oktober uitgereikt zijn, blijven voor onbepaalde duur geldig. Het initiatief van staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Vincent Van Quickenborne staat vandaag in het Staatsblad.

Het vernieuwen van de parkeerkaarten voor gehandicapten was nodig om misbruiken tegen te gaan. De parkeerkaart van mensen die overleden zijn, werd soms achteraf verder gebruikt door familieleden, hoewel de kaart eigenlijk teruggestuurd moet worden naar de administratie. Dankzij het rijksregister en de kruispuntbank voor sociale zekerheid is het nu makkelijk voor de administratie om na te gaan of de houder van de kaart overleden is. De administratie zal in dat geval nabestaanden aanschrijven om de kaart terug te sturen.

Voor personen van wie de handicap of invaliditeit beperkt is in tijd, zal de kaart dezelfde geldigheidsduur krijgen als de periode van erkenning.


Het volledige bericht op www.kafka.be van Vincent Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging:

U kent ze wel, de voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap. Om deze plaats te mogen gebruiken, moet de gehandicapte zijn parkeerkaart duidelijk zichtbaar op het dashboard van zijn wagen leggen. Deze parkeerkaart is tien jaar geldig. Deze kaarten moeten dus om de tien jaar worden vernieuwd, met alle rompslomp van dien. Sommige handicaps evolueren echter niet en dan is vernieuwen absurd. Daarom gelden alle nieuwe parkeerkaarten, dit zijn de parkeerkaarten die vanaf 1 oktober 2005 uitgereikt worden, voor onbepaalde duur. Het initiatief hiervoor gaat uit van Vincent Van Quickenborne (VLD), staatssecretaris van Administratieve Vereenvoudiging, en Gisèle Mandaila Malamba (MR), staatssecretaris van Personen met een Handicap. Het Ministerieel Besluit staat vandaag in het Belgisch Staatsblad.

Voor personen met een handicap waarvan de handicap niet meer zal evolueren, komt het telkens om de tien jaar moeten vernieuwen van hun parkeerkaart absurd over. En terecht. Om de tien jaar moeten aantonen dat je bovenste ledematen verlamd of geamputeerd zijn gebleven, geef toe, de zin hiervan ontgaat iedereen. Bovendien moet men zich minstens twee keer verplaatsen om de aanvraag voor de vernieuwing van de parkeerkaart te doen, één maal naar het gemeentehuis om het aanvraagformulier op te halen en één maal naar de brievenbus of het postkantoor om het aanvraagformulier te versturen.

De verplichting om parkeerkaarten om de tien jaar te vernieuwen was nodig om misbruiken tegen te gaan. Het gebeurt soms dat de parkeerkaart van mensen die overleden zijn niet wordt teruggestuurd naar de administratie, hoewel dit wettelijk moet. Zoon of dochter van de overledene blijft dan de parkeerkaart jarenlang gebruiken en pakt eigenlijk zo de parkeerplaats van een persoon met een handicap af. Nu is het voor de administratie echter mogelijk geworden om via het Rijksregister en de Kruispuntbank voor Sociale Zekerheid te achterhalen of de houder van een parkeerkaart overleden is. De administratie zal de nabestaanden aanschrijven om de parkeerkaart terug te sturen.

Alle parkeerkaarten die vanaf 1 oktober 2005 worden uitgereikt, zijn in principe van onbepaalde duur. Voor de bestaande parkeerkaarten, dit zijn de parkeerkaarten die tot 30 september 2005 uitgereikt zijn, geldt nog de geldigheidsduur van 10 jaar. Om ze te verlengen zal men nog één laatste aanvraag voor vernieuwing moeten indienen. De nieuwe parkeerkaart zal dan in principe ook van onbepaalde duur zijn. Er bestaat één uitzondering; wanneer het medisch dossier of het attest aantoont dat de erkenning van de handicap of de invaliditeit beperkt is in de tijd. In dat geval heeft de parkeerkaart dezelfde geldigheidsduur als de periode van de erkenning. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om iemand die een zwaar verkeersongeval heeft gehad en als gevolg daarvan grote problemen ondervindt om zich te verplaatsen.

Het wegvallen van de verplichting om de parkeerkaart om de tien jaar te verlengen is niet alleen een belangrijke vermindering van de administratieve lasten voor personen met een handicap.
Tussenkomst voor trapliften   
Voor bejaarden voorziet het Provinciebestuur Antwerpen een premie van max. 1612 euro tussenkomst voor aankoop van een traplift. Indien de aanvraag van deze premie wordt ingediend NA plaatsing van de traplift , betaald de provincie maar 50% van deze premie!!
Dus , eerst premie aanvragen en dan pas traplift laten plaatsen!!!!!!

Er komen in verschillende steden en gemeenten eindelijk extra controles naar het gebruik van de speciale parkeerplaatsen voor mensen met een handicap. De politie stelt al te vaak vast dat die plaatsen worden ingenomen door gewone automobilisten. In heel Oost-Vlaanderen komt er deze week een gerichte actie.

Code tegen fraude gehandicaptenkaart

Er circuleren in ons land meer dan 200.000 gehandicaptenkaarten die vervallen zijn omdat de eigenaar overleden is, soms al 25 jaar. De familie moet die kaart dan terugsturen maar dikwijls doen ze dat niet, en houden ze de kaart om gratis te kunnen parkeren. De politie of parkeerwachten kunnen moeilijk nagaan of de eigenaar van een kaart nog leeft, daarom zijn er plannen om er een streepjescode op te zetten die ze kunnen scannen. Zo weten ze meteen of er sprake is van misbruik.

Bron: VTM Nieuws, 5 augustus 2015
 
Gehandicapten krijgen levenslange parkeerkaart

Mensen met een ongeneeslijke handicap zullen in de toekomst een parkeerkaart krijgen die levenslang geldig is. De staatssecretarissen Vincent Van Quickenborne en Gisèle Mandaila Malamba gaan een ministerieel besluit uit 1999 in die zin laten wijzigen. Momenteel moeten gehandicapten om de tien jaar hun parkeerkaart laten vernieuwen.

Vanaf een bepaalde invaliditeitsgraad kunnen mensen een parkeerkaart bekomen, waarmee ze mogen parkeren op de plaatsen die voorbehouden zijn voor gehandicapten. “Maar om de tien jaar moeten ze allemaal zelf naar het gemeentehuis stappen om hun kaart te laten vernieuwen”, zegt staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Van Quickenborne.

Samen met staatssecretaris voor Personen met een handicap Gisèle Mandaila Malamba wil hij dat mensen met een ongeneeslijke handicap eenzelfde kaart levenslang kunnen gebruiken. “Wanneer de dokter een bepaalde duur omschrijft van een handicap, zal de kaart natuurlijk worden aangepast aan die duur”, zegt Van Quickenborne nog. Hij hoopt dat de nieuwe maatregel dit najaar van kracht kan worden. De nieuwe maatregel moet de jaarlijkse stroom van zo’n 40.000 aanvragen helpen indijken. In totaal zijn in België ongeveer 250.000 parkeerkaarten in omloop.

Bron: De Morgen
24 maart 2005
Hoe?                                     
Voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart vult u een blauw aanvraagformulier in, dat u telefonisch, schriftelijk of persoonlijk kunt aanvragen bij de Dienst Sociale Voorzieningen en Gehandicapten. U kleeft een recente pasfoto op het aanvraagformulier. Uw huisarts levert u, na onderzoek, een medisch attest af.

Indien u een algemeen attest bezit van de Fedrale Overheidsdienst Sociale Zekerheid dient u een kopie van het algemeen attest van de Federale Overheidsdienst - Sociale Zaken vermeldend “geldig voor de parkeerkaart”  bij de aanvraag te voegen

Indien u geen attest heeft, voegt u volgende formulieren bij uw aanvraag:

    *  “Formulier 3 – 4 in te vullen door een dokter (specialist) naar keuze.
    *   Formulier 5 – 6 enkel in te vullen indien nodig voor dossier.
    *   Begeleidend briefje “parkeerkaart” meegeven.

U stuurt beide documenten op naar FOD Sociale Zekerheid, Brussel. Deze dienst stuurt de parkeerkaart vervolgens op per post.

Hernieuwing parkeerkaart?
Indien u de parkeerkaart wilt vernieuwen stuurt u volgende stukken op:

    * Indien het algemeen attest van onbepaalde duur is: blauw formulier + kopie attest.
    * Indien het attest en de kaart van onbepaalde duur is: blauw formulier + medische formulier (3/4/5/6). Best 8 maanden op voorhand nieuwe aanvraag indienen.
    * Indien de kaart gestolen werd of verloren is. Proces-verbaal van de politie bijvoegen.
      
Waar aanvragen?

Parkeerkaart voor gehandicapten: FOD Sociale Zekerheid, Brussel
Parkeerplaats voor het huis: Politie - Verkeerstechnische afdeling

Leveringswijze?

De parkeerkaart wordt u per post bezorgd.

De parkeerkaart geeft recht op:

    * parkeren op plaatsen voorbehouden aan gehandicapten.
    * onbeperkt parkeren op plaatsen waar de parkeertijd beperkt is.
    * gratis parkeren op parkeerplaatsen van de NMBS
    * gratis parkeren op plaatsen waar de parkeertijd door een parkeermeter beperkt is (in gemeenten die dit toestaan).

De parkeerkaart geeft geen recht op het parkeren op wettelijk voorbehouden plaatsen voor andere automobilisten.

Kostprijs

De parkeerkaart voor gehandicapten is gratis.
Parkeren op straat, ook in de zone betalend parkeren, is gratis. U plaatst uw geldige gehandicaptenkaart achter de voorruit van uw wagen.
Parkeren in parkings kan tegen het normaal tarief maar op speciaal voorbehouden plaatsen.
Waar moet ik een parkeerkaart voor
                      gehandicapten aanvragen?

Voor personen die over een geldige gehandicaptenkaart beschikken zijn er talrijke
parkeermogelijkheden op straat en in parkeergarages.
Een gehandicaptenparkeerkaart vraagt u aan bij de Federale Overheid.
Indien u als gehandicapte een parkeerplaats voor uw huis wil kunt u dit
aanvragen bij de Verkeerstechnische Afdeling van de Politie (VTA).


FOD Sociale Zekerheid         
Zwarte Lievevrouwstraat 3c
1000 Brussel
Tel.: 02 509 80 41
Fax: 02 509 83 80
E-mail: alghandi@minsoc.fed.be

Openingsuren:
maandag van 8:30 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 16:30 uur
dinsdag van 8:30 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 16:30 uur
woensdag van 8:30 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 16:30 uur
donderdag van 8:30 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 16:30 uur
vrijdag van 8:30 tot 12:00 uur en van 13:00 tot 16:30 uur

U kan ook de aanvraagformulieren voor de parkeerkaart aanvragen bij uw gemeentebestuur.
Deze formulieren moeten worden ingediend bij de FOD Sociale Zekerheid.

Copyright © NOHMK 2018   Web & layout concept JJJ.W   voor vzw NOHMK - All Rights Reserved
Waar moet ik een parkeerkaart
voor gehandicapten aanvragen?
RECORD BANK: Reknr   BE78 6528 5533 6786
@ vzw NOHMK
ADMINISTRATIE
HELPER


Social Security
ONLINE DIENSTEN
Ga na wat de Directie-generaal
Personen met een handicap
voor jou kan doen en
raadpleeg je dossier.

SAMEN
STERK




© vzw NOHMK